Stefán Briem

English     Esperanto     ÍslenskaHvad er maskinoversættelse?

Maskinoversættelse af skrevet tekst mellem forskellige sprog består i benyttelse af dertil egnede programmer, som modtager tekst på et bestemt sprog, kildesproget, og leverer dens indhold i en ekvivalent tekst på et andet sprog, målsproget.

Hvis programmet arbejder selvstændigt uden indgreb af mennesker fra den tid programmet starter indtil det leverer et resultat, tales der om (fuld)automatisk oversættelse. Bedre kvalitet opnås sædvanligvis i oversættelse ved et samspil mellem datamat og menneskesind. Det kan f.eks. ske på den måde, at datamaten stiller et spørgsmål til datamatens bruger, når der opstår tvivlstilfælde, og venter på svar, men fortsætter så snart den har fået svar. Da er der tale om halvautomatisk oversættelse. En anden fremgangsmåde er den, at datamaten leverer en eller grov maskinoversættelse, hvorefter en menneskelig oversætter modtager resultatet, korrigerer fejl og forbedrer syntaks og sprogbrug. Og en fremgangsmåde til består i at forarbejde teksten før den bliver maskinoversat, således at oversættelsesprogrammet bedre kan beherske oversættelsen.

Maskinoversættelse er et af sprogteknologiens vigtigste felter og knyttes også til de fleste af dens andre felter. Man påbegyndte forskning og udvikling i maskinoversættelse for fem årtier siden, men de store fremskridt man håbede på i begyndelsen har ladet vente på sig. Den vanskeligste opgave i maskinoversættelse er den semantiske analyse, d.v.s. at lade et program finde ud af tekstens betydning, men maskinoversættelsens kvalitet er i høj grad afhængig af hvordan denne opgave lykkes. Datamater vil aldrig helt kunne erstatte menneskelige oversættere, men de kan allerede fremskynde og lette oversætternes arbejde i betydelig grad, i det mindste når teksten er afgrænset til bestemte emner eller begrænset på en anden måde. I Island har man indtil nu meget lidt beskæftiget sig med maskinoversættelse, med undtagelse af amatører i deres fritid.
 

Hvilken gavn har man af maskinoversættelse?

De største fordele ved maskinoversættelse sammenlignet med menneskelige oversætteres arbejde er, at en datamat arbejder meget hurtigere end et menneske og at i maskinoversættelse er det lettere at forhindre uoverensstemmelse i oversættelsen.

Undertiden kan man nøjes med en mindre præcis oversættelse, som dog antyder tekstens indhold, selv om den til dels ikke er helt rigtigt oversat. Og samtidig kan det være vigtigere at få et resultat med det samme end at få en præcis oversættelse. Et eksempel på oversættelser af denne slags er de oversættelser mellem nogle få sprog, som tilbydes gratis af søgeværktøjet AltaVista.

Oversættelseshastigheden ved brug af maskinoversættelse kan være af afgørende betydning, selv om den må efterfølges af en menneskelig oversætters rettelse af resultatet og forbedring af syntaks og sprogbrug. Fordelen ved maskinoversættelsen kan da vise sig både som besparelse i omkostninger på grund af mindre menneskeligt arbejde og i kortere totaltid for oversættelsen end hvis den udføres udelukkende af mennesker.
 

Hvad er skræddersyet maskinoversættelse?

Undertiden kan det være gavnligt at skræddersy maskinoversættelse for bestemte opgaver. For eksempel kan der være tale om at udarbejde specielle ordlister inden oversættelsen påbegyndes, hvor man tager hensyn til tekstens emnesområde eller dens stil. Med en speciel ordliste af denne slags kan man ændre vægten af bestemte oversættelser af flertydige ord eller ordforbindelser og tilføje termer, der ikke findes i grundordlisten for det oversættelsessystem man vil benytte. Hvis teksten indeholder en mængde gentagelser, kommer det også i betragtning at medtage i den specielle ordliste hele sætninger eller sætningsdele. Om det er gavnligt at skræddersy oversættelsesmetoden, og hvis det er tilfældet så på hvilken måde, afhænger af formål, omstændigheder og hvilken slags tekst der skal oversættes.
 

Hvilken metode eller fremgangsmåde er passende i hvert tilfælde?

For at  vurdere hvilken oversættelsesmetode der passer til en bestemt opgave må man tage det før beskrevne i betragtning og vurdere om det kan være belejligt at benytte automatiske metoder, og hvis det er tilfældet så i hvor høj grad.

Alment kan man sige at man får størst udbytte af at benytte maskinoversættelse:

Sidst ændret den 30. september 2000