Stefán Briem

Raw Machine Translation
from English to Icelandic

 English homepage            Dansk        Esperanto        Íslenska

Status of the project
This is written 20 January, 2004. Since this software for machine translation from English to Icelandic was originally presented more than three years ago considerable improvements have been made, especially during the first two years. Today, new samples were added below.

The main fields of application are:

This is written at the beginning of a new century, on 1 January 2001. Starting from this day on, my software for raw machine translation from English to Icelandic is running, as planned. However, still remains the completion of some features, that should be included in the first version of a software of this kind to make it useful. The translation sample below should be viewed with this fact in mind. The sample will be renewed on this webpage according to improvements to be made in the next weeks and months.

The vocabulary for the translation software has been registered already. But still remains to provide for selecting the translation with highest probability for each word, when there is no indication of a more preferable translation.

The morphology for English as well as Icelandic is almost completed. However, it should be kept in mind, that Icelandic prepositions governing two different cases may sometimes choose the incorrect case for a noun phrase. In order to make the translation program everytime choose the correct case for a prepositional phrase,
a semantic analysis is required, that must wait until a later time.

The translation program translates, at this stage, just one sentence at a time. Therefore, pronouns referring to noun phrases in the preceding sentence, will sometimes be translated incorrectly. The main features that will be elaborated in near future are:


Samples of translation

Sample 4 (20.01.2004) Article on Mars on the web page http://www.amnh.org/rose/mars/pl4.html
Sample 3 (20.01.2004) Constitution of Iceland 1999, the first ten articles, English translation on the web http:/www.stjr.is
Sample 2 (24.04.2001) Text from the city Reykjavik's web
Sample 1 (24.04.2001) Text from the book The Astronauts by Dinah L. Moché

Sample 4
English source text:
Icelandic translation:
Destination Mars 

Mars. The Red Planet. If interplanetary travel is your cup of tea, Mars is probably your best bet. Venus is closer, but its blistering surface temperature and crushing atmospheric pressure make it a poor prospect for tourism. 

A Distant Desert 

Though it is generally colder than most places on Earth, Mars offers a desert experience, punctuated by majestic mountains, many of them of volcanic origin, and dramatic valleys that make the Grand Canyon look like a humble ditch.

The distance between Mars and Earth varies as these two neighbors orbit the Sun. They can be as distant as 400 million kilometers (250 million miles) or as close as 57 million kilometers (35 million miles). Even at its closest, though, no one would say Mars is a stone's throw away. Your trip to Mars, following an elliptical orbit and traveling at an average cruising speed of 80,000 kilometers per hour (50,000 miles per hour), should take between 7 and 10 months.

The Canyonlands 

The best word to describe the Martian landscape is "awesome." The valleys are deeper and the mountains are higher than anything you'll find on Earth. The Mariner Valleys (Valles Marineris) cut a 4,000-kilometer- (2,500-mile-) long scar just south of the Martian equator.

Named after Mariner 4, the American spacecraft that was the first to take close up pictures of Mars when it flew by in 1965, the Mariner Valleys are really a system of canyons almost ten times longer than the Grand Canyon and twice as deep. These canyonlands are works in progress, holding the history of the planet within their steep walls. The huge rift probably started out as a long crack in the surface as forces within the planet's interior stretched the Martian crust. Fierce winds carrying dust and sand have carved out the valleys over billions of years, and rockslides have shifted the landscape, filling in some places and leaving sharp cliffs in others. 

In Search of Water 

Giovanni Schiaparelli, a nineteenth-century Italian astronomer who studied Mars through a telescope, interpreted dark areas of the planet as seas. He called them maria, the plural form of mare, the Latin word for "sea." But don't expect to find bodies of water of any size on the planet today. Although scientists have evidence there was once liquid water on Mars, not a drop can be found on the surface now. The atmosphere is too thin to permit surface water to exist in a liquid state. 

The Viking spacecraft observed many features on Mars that look like dry riverbeds, with meandering banks. There are also "islands" shaped like tear drops, perhaps formed by giant floods long ago on Mars.
 

Windy Weather 

Although it is frequently overcast on Mars, the clouds do not hold much water. One type of gloomy weather can last for weeks during the summer and fall. That's when cyclones sweep out from the poles, churning up the fine rust-colored dust on the surface and producing yellowish clouds that sometimes cover the entire planet. 

At other times, wispy white morning clouds drift over the landscape, then disappear as the day grows warmer. This "Martian mist" consists of crystals of frozen carbon dioxide, otherwise known as "dry ice." 

From Pole to Pole 

A trip to the poles should be on any visitor's list. As on Earth, the warmest temperatures in the northern hemisphere occur during the summer months, when the north pole tilts toward the sun. During those months, it is winter in the southern hemisphere. The biggest seasonal change takes place at the poles, where the vast ice caps shrink and expand with the passage of months. There's another reason to go in summer, though. You might see the water ice uncovered as the layer of dry ice above it evaporates. 

If it is true that Mars was once a warmer place, this water ice may be the remnant of a time, perhaps as long as 4 billion years ago, when Mars was a watery planet and living things may have thrived.

ákvörðunarstaður Mars

Mars. Rauða reikistjarnan. Ef nærgeimsferð er ykkar bolli tes, Mars er líklega ykkar sigrar veðmál. Venus er nálægari, en þess hleypir upp bólum á yfirborði hita og kremja loftþrýsting gerir það fátækt útlit fyrir ferðamálum.

Fjarlæg eyðimörk

samt það er almennt kaldara en mestir staðir á jörð, Mars býður auða reynslu, sett greinarmerki hjá tignarlegum fjöllum, margt af þeim eldfjallauppruna og stórbrotinna dala sem gerir Miklagljúfrið lítur eins og auðmjúkur skurður.

Fjarlægðin milli Mars og jarðar breytir eins þessum tveimur nágrönnum eru á braut umhverfis sólina. Þau geta verið eins fjarlæg eins 400 milljón kílómetrar (250 milljón mílur) eða eins nálægt eins 57 milljón kílómetrar (35 milljón mílur). Jafnvel við þess nálægast, samt, ekkert mundi segja Mars er steinsnar burt. Ykkar ferð til Mars, fylgja sporbaugsbraut og ferðast við meðaltali krusar hraði 80,000 kílómetra á klukkustund (50,000 mílur á klukkustund), átti að taka á milli 7 og 10 mánuðir.

Canyonlands

besta orðið að lýsa Marslandslaginu er "awesome." dalirnir eru dýpri og fjöllin eru hærri en nokkuð þið munuð finna á jörð. Sjómaðurinn dalirnir (Marinersgljúfur) skera 4,000-kilometer- (2,500-mile-) langa ör einmitt fyrir sunnan Marsmiðbaugurinn.

Nefndi síðari sjómann 4, ameríska geimfarið sem var hinar fyrsta að taka færa myndir þéttar saman Mars hvenær því flaug hjá í 1965, sjómaðurinn dalirnir eru sannarlega kerfi gljúfra næstum tugur tímasetur lengri en Miklagljúfrið og tvisvar eins djúpt. Þetta canyonlands er setur framför inn, halda sögu reikistjörnunnar innan þeirra brattra veggja. Gríðarstóra rifan líklega lagði af stað eins löng rifa í yfirborðinu eins og neyðir innan reikistjörnunnar innra borðsins teygði Marsskorpuna Grimmir vindar bera ryk og sand hefur skorið út dalina hlaupa yfir milljarða ára og bergskriðna hafa skipt landslaginu, færa suma staði inn og skilja beitta kletta eftir í öðrum.

Í leit vatns

Giovannis Schiaparelli, nineteenth-century ítalskur stjörnufræðingur hvert lærði Mars gegnum sjónauka, túlkað dökk svæði reikistjörnunnar eins og sjóir. Hann kallaði þau María, fleirtöluform hryssu, latneska orðið fyrir "sea." en búast við ekki að finna líkama vatns einhverrar stærðar á reikistjörnunni í dag. Þó að vísindamenn hafa sönnunargögn þar voru einu sinni fljótandi vatn á Mars, ekki dropi getur verið fundinn á yfirborðinu nú. Lofthjúpurinn er of þunnur að leyfa yfirborðsvatn að vera til í vökvaham.

Víkingurinn geimfarið athugaði marga andlitsdrætti á Mars sem svipur líkar þurrka árfarvegi, með bugðóttum bönkum. Þar er einnig "einangrar" myndaði eins og rífa dropa, ef til vill myndaði hjá risastórum flóðum langa fyrir á Mars.

Hvasst veður

þó að það er oft hylja á Mars, skýin halda ekki miklu vatns-. Einir tegund dimms veðurs getur haldist fyrir vikum meðan sumarið og fall. Sem er hvenær fellibyljir geisa út frá skautunum, strokka upp fína rust-colored sáldrar á yfirborðinu og framleiða gulleitt blettar að stundum þekja öllu reikistjörnuna

Við öðrum tímum, þunn hvíta morgunn blettar rek yfir landslaginu, þá hverfa eins dagurinn vex heitari. Þetta "Marsbúi suddar" er samsettar af kristöllum frosins koltvísýrings, annars vitað eins "þurrkar ice."

frá skauti að stjaka

ferð til skautanna átti að vera á einhvers gests listar. Eins á gróðursetja, heitustu hitarnir í norðlægu hálfkúlunni gerast meðan sumarmánuðirnir, hvenær norðurskautið hallar til sólarinnar. Meðan þessir mánuðir, það er vetur í suðurhvelinu. Kröftuglegast árstíðabundna breytingin tekur stað við skautunum, hvar feiknamiklu íshúfurnar hlaupa og breiða með yfirferð mánaða. Þar er annað ályktar að fara til vinnu sumar-, þó að. Þið máttuð sjá vatnið ísar óþakið eins og lag þurríss yfir það gufar upp.

Ef það er satt að Mars var einu sinni heitari staður, þetta vatn ísar mega vera leifar tíma, ef til vill eins og langa eins 4 milljarður ár fyrir, hvenær Mars var vatnskennd reikistjarna og framfæri hlutir mega hafa þrifist.

Sample 3
English source text:
Icelandic translation:
CONSTITUTION 
OF THE REPUBLIC OF ICELAND
(No. 33, 17 June 1944, as amended 30 May 1984, 31 May 1991, 28 June 1995 and 24 June 1999) 

I.
Article 1 
Iceland is a Republic with a parliamentary government.

Article 2 
Althingi and the President of Iceland jointly exercise legislative power. The President and other governmental authorities referred to in this Constitution and elsewhere in the law exercise executive power. Judges exercise judicial power. 

II. 
Article 3 
The President of Iceland shall be elected by the people. 

Article 4 
Any person who is at least thirty-five years of age and fulfils the requirements necessary to vote in elections to Althingi, with the exception of the residency requirement, is eligible to be elected President.

Article 5 
The President shall be elected by direct, secret ballot of those who are eligible to vote in elections to Althingi. A presidential candidate shall be proposed by not less than 1500 voters and not more than 3000. The candidate, if there is more than one, who receives the most votes is duly elected President. If there is only one candidate, he is duly elected without a vote. 

Further provision for the candidature and election of the President shall be made by law, and it may be provided that a specific number of proposers shall reside in each quarter of the country in proportion to the number of voters there. 

Article 6 
The President's term of office begins on the 1st of August and ends on the 31st of July four years later. The election of President takes place in June or July of the year in which a term of office expires. 

Article 7 
If the President dies or resigns prior to the expiry of his term of office, a new President shall be elected for a period ending on the 31st of July of the fourth year from the election. 

Article 8
If the Office of President of the Republic becomes vacant or if the President is unable to perform his duties due to a stay abroad, illness, or other reasons, the Prime Minister, the President of Althingi and the President of the Supreme Court shall exercise presidential authority. The President of Althingi shall preside at their meetings. In a divergence of opinion among them, the majority shall prevail. 

Article 9 
The President of the Republic may not be a Member of Althingi or accept paid employment in the interest of any public institution or private enterprise. 

Disbursements from State funds to the President or those who exercise presidential authority shall be established by law. These disbursements to the President may not be reduced during his term of office. 

Article 10 
On assuming office, the President shall take an oath or pledge to uphold the Constitution. Two identical originals shall be executed of this oath or pledge. One shall be kept by Althingi and the other by the National Archives.

Samsetning
lýðveldis Íslands
(ekkert. 33, 17 júní 1944, eins og bætti 30 mega 1984, 31 mega 1991, 28 júní 1995 og 24 júní 1999)

I.
Grein 1
Ísland er lýðveldi með þinglegri ríkisstjórn.

Tíunda 2
Alþingi og forseta Íslands saman æfir löggjafarvald. Forsetinn og annað stjórnarvöld vitnuðu til í þessari samsetningu og annars staðar í lögunum æfa framkvæmdarvald. Dómarar æfa réttarfarslegt afl.
 

II.
Grein 3
forseti Íslands skal vera kosinn hjá fólkinu.

Grein 4
einhver einstaklingur hvert er að minnsta kosti thirty-five ár aldurs og uppfyllir kröfurnar nauðsynlegt að kjósa kosningar til Alþingis, með frábrigði aðsetursins kröfunnar, er kjörgengt að vera kosið forseti.

Grein 5
forsetinn skal vera kosinn hjá beinu, leyndarmál kýs af þessum hverju er kjörgengt að kjósa kosningar að Alþingi. Forsetaumsækjandi skal vera lagður hjá ekki minna en 1500 kjósendur og ekki meira en 3000. Umsækjandinn, ef þar er meira en nokkurt, hvert fær mestu atkvæðin eru tilhlýðilega kosin forseti. Ef þar er aðeins einn umsækjandi, hann er tilhlýðilega kosinn án atkvæðis.

Auka ráðstöfun fyrir framboði og kosningu forsetans skal vera gerð hjá lögum og því má vera útvegað að sérstök tala proposers skal búa í hverjum fjórðungi landsins í hlutfalli til tölu kjósenda þar
 

Grein 6
forsetans nefnir af skrifstofu byrjar á 1. af ágúst og endum á 31. af júlí fjögur ár síðar. Kosning forseta tekur stað í júní eða júlí ársins í sem liður skrifstofu rennur út.

Grein 7
ef forsetinn deyr eða gefst upp á undan lokum hans liðar skrifstofu, nýr forseti skal vera kosinn fyrir bundnu tíma endingu á 31. af júlí fjórða ársins frá kosningunni.

Tíunda 8
ef skrifstofa forseta lýðveldisins verður auður eða ef forsetinn er ófær að framkvæma hans álögur vegna dvalar erlendis, sjúkdómur eða annað ályktar, forsætisráðherrann, forseti Alþingis og forseta hæstaréttarins skal æfa forsetavald. Forseti Alþingis skal vera í forsæti við þeirra fundum. Í sundurleitni skoðunar á meðal þeirra, meirihlutinn skal hafa yfirhöndina.
 

Tíunda 9
forseti lýðveldisins má ekki vera félagi Alþingis eða þiggja greidda atvinnu í áhuga einhverrar opinberrar stofnunar eða einkaframtaks.
 

Útborganir frá ríkisfjármunum til forsetans eða þessara hvers æfa forsetavald skal vera stofnað hjá lögum. Þessar útborganir til forsetans mega ekki vera minnkaðar meðan hans liður skrifstofu.

Tíunda 10
á heimtufrekri skrifstofu, forsetinn skal taka eið eða veðsetja að halda samsetningunni uppi. Tvö eins frumeintök skulu vera framkvæmd af þessum eiði eða veðsetja. Nokkurt skal vera geymt hjá Alþingi og hinu hjá þjóðlegu skjalasöfnunum.

Sample 2
English source text:
Icelandic translation:
Reykjavik is the area in Iceland that has been inhabited for the greatest length of time.
Nonetheless, at first sight the city appears young.
There are not many large, old buildings in Reykjavik.
The oldest houses in the city centre date from about the mid-18th century, when the town had about 300 inhabitants.
Since then, Reykjavik has grown exponentially.
Nearly all of the larger buildings are new.
Reykjavik has been called the biggest little capital in the world.
It is a unique blend of a country town and a cosmopolitan city, relaxed and friendly but full of action.
In Reykjavik you can get lost in the crowd, despite the fact that everyone knows everyone. 
Reykjavík er svæðið í Íslandi sem hefur verið byggt fyrir mestri lengd tíma.
Engu að síður, við fyrstu sýn borgin birtist unga.
Þar vera ekki margt stórt, gamlar byggingar í Reykjavík.
Elstu húsin í borgarmiðjunni dagsetur frá um mid-18th öldina, hvenær bærinn hafði um 300 íbúa.
Síðan þá, Reykjavík hefur vaxið með veldishraða.
Nálægt allur stærri bygginganna eru nýjar.
Reykjavík hefur verið kölluð stærsta litla höfuðborgin í heiminum.
Það er einstæð blanda sveitabæjar og alheimsborgar, slakað og vingjarnlegt en fullt af framkvæmd.
Í Reykjavík þú getur snáfað burt í þyrpingunni, þrátt fyrir staðreyndina sem hver og einn veit hver og einn.

Sample 1
English source text:
Icelandic translation:
July 20, 1969 - Neil Armstrong is the first person to walk on the moon.
The moon seems very strange.
There is no air.
There is no water.
There are no plants or creatures.
The astronauts can see the earth far out in space.
They are safe inside their spacesuits.
The suits are sealed tight.
A backpack has oxygen for breathing, water for controlling temperature, and radio equipment for talking to the Apollo Command Module and people back on earth.

The Skylab workshop has room for work and play.
It is like a small house.
Here the astronauts can heat food, take showers, sleep in sleeping bags, and perform scientific experiments.
They don't need to wear spacesuits inside Skylab.

Everything is weightless in space.
If things are not fastened down, they float.
The sleeping bags have to have straps.
Showers have a vacuum hose to collect floating drops of water.
When the astronauts have work to do, their shoes can lock into the floor.

Space explorers must train on earth before they can go into space.
Floating in water is like floating in space.
So the astronauts do some of their training in a giant water tank.
It can hold a full-sized model of a spacecraft.
Here the astronauts practice eating and drinking.
They practice working underwater.

Do you ever wonder what is out in space?
The astronauts are men and women who do.
They are imaginative and daring.
They love to travel far from earth and explore the unknown.
In the future, astronauts may visit other planets.
Will you be one of them?

Júlí 20, 1969 - Neil Armstrong er fyrsta persóna að ganga á tunglið.
Tunglið virðist mjög ókunnugt.
Þar er ekkert loft.
Þar er ekkert vatn.
Þar vera engar plöntur eða skepnur.
Geimfararnir geta séð jörðina langt út í rúmi.
Þau eru peningaskápur inni þeirra geimfarabúningar.
Fötin eru innsigluð þétt.
Bakpoki hefur súrefni af því að anda, væta af því að stjórna hita og útvarpa búnaði af því að tala til Apollósins stjórnhylkisins og byggja aftur á jörð.

Skylab vinnustofan hefur herbergi af því að vinna og leika.
Það er eins og lítið hús.
Hér geimfararnir geta hitað fæðu, taka sturtur, sofa frameftir svefnpokar og framkvæma vísindalegar tilraunir.
Þau þurfa ekki að vera í geimfarabúningum inni í Skylab.

Hvað eina er þyngdarlaust í rúmi.
Ef hlutir eru ekki festir niðurdregnir, þau fljóta.
Svefnpokarnir verða að hafa ólar.
Sturtur hafa lofttæmda slöngu að safna fljótandi dropum vatns.
Hvenær geimfararnir hafa vinnu að gera, þeirra skór geta læst inn í gólfið.

Geimkönnuðir verða að þjálfa á jörð áður þau geta farið út í rúm.
Fljótandi í vatni er sennilega að fljóta í rúmi.
Svo geimfararnir gera sumt þeirra þjálfunar í risastórum vatnsgeymi.
Það getur haldið full-sized mótar af geimfari.
Hér geimfararnir stunda át og drekka.
Þau stunda starfsemi neðansjávar.

Gera þig ávallt furðar hvað er út í rúmi?
Geimfararnir eru menn og konur hvert gerir.
Þau eru hugvitsöm og djörf
Þau elska að ferðast langt frá jörð og kanna óþekkta stærð.
Í framtíðinni, geimfarar mega heimsækja aðrar reikistjörnur.
Munu þú ert nokkurt þeirra?

Last changed 20 January 2004